Sirlərlə dolu qadın dünyası
Yuxu yozmaları

Yuxu yozmaları – A

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Abajur – Röyada abajur, abajurlu lampa görmək, yaxud belə bir lampa hazırlamaq – yaxın gələcəkdə bir işin xeyirlə, faydayla başa çatacağını bildirir.
Abdal – Yuxuda abdal və axmaq bir adamla qarşılaşmaq – düşmənlərinizin saf qəlbli olmağınızdan və temizliyinizdən faydalanaraq sizə zərər verəcəklərini göstərir. Abdal, axmaq adamla söhbət eləmək – iş həyatınızda yanlış bir addım ataraq zərərə düşəsəyinizə işarədir.
Abdəst – Röyasında abdəst aldığını görən adam, ümumi yozumlara görə, muradına yetişər. belə bir yuxu görən Allah adamı kimi qəbul edilir. Şərqin yuxu yozucuları çeşidli durumlara görə, abdəst ilə bağlı röyaları bu şəkildə yozmuşlar:
Abdəst namaz üçün alınmışsa – müqəddəs və mənəvi anlamda bir yaxşılığa işarədir.
Abdəst tamamlanmaq üçünsə: arzu edilən bir işin olacağı deməkdir.
Abdəst hamamda, yaxud təzə tikilmiş bir evdə alınmışsa düşmənlərdən, yağı xislətli rəqiblərdən, pisliklərdən qurtulacağınıza işarədir.
Abdəst təmiz su ilə alınmışa – böyük bir borc qısa müddət ərzində ödənəcəkdir.
Abdəst dəniz kənarında alınırsa – bir xəstəliyin yaxşılaşacağını, sərvətə qovuşulacağını göstərir.
Abdəstli olduğu halda ikinci dəfə abdəst alınırsa – şan və şərəfin, sayğı və etimadın artacağı deməkdir.
Abdəstsiz namaz qılınırsa – sənətkarsa-emalatxana, tacirsə-sərmayə sahibi olacağına yozulur.
Abdəst pozmaq – Röyada bir kimsənin özünü abdəst pozarkən görməsi-onun qısa bir müddət içərisində sıxıntılardan qurtulacağı anlamına gəlir.
Abdəstxana – Röyada bir abdəstxanaya girmək-mühim bir işin qısa müddətdə çözələnib aydınlaşacağı kimi yozlur.


Absent (yovşan arağı) – Röyada absent deyilən içkidən içmək-həyatda bir çox bədbəxtliklərlə qarşılaşacağınıza işarədir.
Avqust – yuxuda bir adamın avqust ayını görməsi-evlənmək, boşanmaq, bir işə girmək və bu kimi mühim işlərin o qədər də uğurlu olamayacağını göstərir. Şərqli və qərbli yuxuyozucularının eyni qənaətinə görə, bu cür röya görənlər ailə daxilində də çətin vəziyyətə düşə bilərlər.
Avqust böcəyi (cırcırama) – Yuxuda avqust böcəyi (cırcırama) görmək, əsasən, könül xoşluğu anlamına gəlir. Ancaq qərbli röya yozucuları şərq və müsəlman yozucularından fərqli olaraq avqust böcəyini heç də xeyirə yozmurlar.
Avtobus – İçi adamla dolu səyahət avtobusu-röya sahibinin çox gurultulu və təntənəli bir toplantıya (məclisə) gedəcəyini xəbər verir. Özünü avtobusun arxasından tutub sallanmış görmək-çox təhlükəli bir macəraya sürüklənəcəksiniz.
Avtomobil – Röyada içi adamla, yaxud yüklə dolu bir avtomobili idarə etdiyini görən adamın istikbalı macəralı və əndişəli olacaqdır. Başqasının idarə etdiyi avtomobilə minmək-röya sahibi kişidirsə, yaxın günlərdə əlinə yaxşı fürsət keçəcək və bundan yüksək səviyyədə istifadə edə biləcəkdir. Əgər evli deyilsə-pul məsələsində təhlükəli bir işə girişəcəkdir.
Ağac – Röyada ağac görülməsi, ümumiyyətlə, xeyirə yozulur. Belə ki:
-Meyvəli ağac görmək-yuxu görənin ümidlərinin doğrulacağına və mənfəət əldə edəcəyinə yozulur.
-Meyvəsiz ağac-ümumiyyətlə, yalan və ümidsizliyə işarədir.
-Ağacın növü bilinməzsə-qazanca, mənfəətə, sevincə işarədir.
-Ağaclarla örtülü yamyaşıl bağça-sağlamlıq və var-dövlət bəlirtisidir.
-Özünü ağacın üstündə yatmış görmək-çoxlu uşaq sahibi olmağa yozulur.
-Tikanli ağac-ətrafınızdakı adamlara qarşı diqqətli olmağın gərəkliyini bildirir.
-Öz bağında ağac əkmək-əkilən ağacın sayı qədər oğul-uşaq sahibi olacağınızı bildirir.
-Gur yarpaqlı ağac-xoş güzəran, evdə, ailədə rahatlıq, can deyb can eşitmək deməkdir.
-Dörd yanı bürünmüş çoxlu ağac görmək-yuxu görənin və dost-tanışın zənginliyinə, sərvət sahibi olacağına işarədir.
-Ağacdan düşmək-xeyrə yozulmur, mal-mülk itkisini göstərir.
-Ağacın qabığı-belə bir yuxu görmək, əsasən, xeyirə yozulsa da, bu yuxunu görən əgər qadındırsa və əgər evlidirsə gərək ərinə qarşı daha nəzakətli və qayğıkeş olsun. Yoxsa, ailədə əminamanlıqdan, xoşbəxtlikdən əsər-əlamət qalmaz və bunun da səbəbkarı qadın sayılır.
-Ağac budağı-əgər budaq çiçək açmışsa, çox xeyirli və uğurlu xəbərə yozulur. Yuxuda quru budaq görmək-həm şərqli, həm də qərbli yuxuyozucuları tərəfindən xeyirə yozulmaz. Ancaq islam yuxu yozucularına görə, röyada görülən quru budaq da xeyirə yozulur.
-Sınmış ağac budağı-Mühittdin Ərəbinin fikrincə, bu, yuxu sahibinin xasiyyətinə görə yozulmalıdır. Pis niyyətli adamlar üçün belə yuxu yaxşılığa yozulmaz. Yaxşı niyyətlilər üçün isə əksinədir. Uşaqların bu cür yuxu görməsi-həyatda uğur qazanacaqlarını göstərir.
Ağarmaq – Yuxuda bir adamın saçında və saqqalında ağ tüklər görməsi-arvadı hamiləysə, dünyaya oğlan uşağı gətirəcəyinə yozulur. Digər yozumlar:
-Saqqalda ya da saçda üç dənəyə qədər ağarmış tük görmək-yuxu sahibinin oğlu sahibi olacağını bildirir.
-Bir qadın saçlarının ağarmağa başladığını görərsə-əri ona xəyanət edir.
-Yuxuda saqqalın birdən-birə ağardığını görmək-var-dövlətin əldən gedəcəyi anlamına gəlir.
-Səhhəti yaxşı olmayan bir adam saçlarının ağardığını görürsə-xəstəlikdən qurtarması müşkülləşir deməkdir.
Ağız – Ağızla bağlı yuxular belə yozulur:
-Ağızın yox olduğunu görmək-ölümə işarət sayılır.
-Ağızı kiçildiyini görmək-bir qazancli işin gerçəkləşəcəyini bildirir.
-Ağzı kilidlənmış halda görmək-kafirliyə və bir çox şər əməllərə işarədir.
Ağız qarmonu – Nəşəli günlər ərəfəsində olduğunuzu xəbər verir.
Ağıl – Röyada ağıl görmək xeyirə əlamət sayılır. Belə yuxu görən adam öz işində yüksələcəkdir. Tacirlər də böyük mənfəət intizarındadırlar və bu istək gerçəkləşəcəkdir. Ağıl röyası görən qadının isə əri ilə münasibətləri düzələcəkdir. Gənc qızlar muradlarına çatacaqlar.
Ağır-ağır nəfəs almaq – Röyada çətinliklə, ağır-ağır nəfəs alan adam kiçik bir mədə rahatsızlığı keçirəcəkdir.
Ağırlıq çökməsi – Röyada bir adamın üzərinə ağırlıq çökməsi və zəiflik hiss etməsi heç də yaxşılığa yozulmaz, ümumiyyətlə xəstəliklə bitəcək bir səfərdən xəbər verir.
Ağrı – Röyada ağrı çəkmək və yaralanmaq da tərsi doğru olan bir yuxulardan bir örnəkdir. Yuxuda ağrı xeyrə yozulur. Rahat, sağlam və əmin-amanlıq içərisində yaşamaq deməkdir. Ağrının kəsdiyini görmək-gözləmədiyiniz halda son dərəcə mühim bir yardım alacaqsınız. Röyada ağrı çəkən bir insana, ya da bir canlıya əlac etmək, onu oxşayıb, əzizləmək və ovundurucu sözlər söyləmək-girişəcəyniz bütün işlərin uğurla nəticələnəcəyini göstərir.
Ağ ciyər – Yuxuda çiy ağ ciyər-ölümə; bişmiş ağ ciyər isəəmin-amanlığa yozulur.
Ad – Röyada öz adını çağrıldığını görmək-önəmli bir işə çağrılacağınıza işaədir. Çağrılan başqa adamın adıdırsa və röya sahibi oynadığı zaman bu adı xatırlayırsa, o bu adamla əsaslı münasibətə girişəcəkdir.
Ada – röyada ada görmək-dostalarınızın sizi tərk edəcəyinə;
-Bir adada gəzintiyə çıxmaq-vaxtınızdan səmərəli istifadə etmədiyinizə;
-əgər adada gözəl bir havada gəzintiyə çıxmısınızsa-içinizdəki qüssə və kədərdən qurtula biləcəyinizə;
-fırtınalı bir havada və ya qaranlıq bir gecədə adada dolaşmaq-istəklərinizdə qətiyyətsizliyə, kədər və istirablardan qurtula bilməyəcəyinizə;
-bir adada ov ovlamaq-böyük bir təhlükədən sovuşacağınıza işarədir.
Aday (namizəd) – Röyada özünüzü bir millət vəkili və ya bələdiyyə məclisi adayıkimi görmək-əgər doğrudan da namizəd göstərilmişsinizsə seçkidə uğur qazanacağınızı göstərir. Aday olmayanlar üçün belə yuxu həyat yarışında uğurla irəliləyiş qazanılacağına yozulur.
Adam – Röyada bir adam görmək-evinizdə qısa sürəcək bir söz-söhbət, narazılıq olacağına;
-adam daşlamaq-ticarət işlərinizdə zərərə uğrayacağınıza;
-adam öldürmək-haqqınızda dedi-qodu çıxacağını;
-bir adama yaxşılıq etmək-evinizdə kiminsə xəstələnəcəyinə;
-bir adamdan nəsə almaq-xəstəliyə;
-bir adamla münaqişəyə girmək-dostlarınızın sizə yaxşı münasibıt bəslədiyinə, xoş hisslərlə yanaşdığına;
-ixtiyar bir qadın və ya kişi görmək-kədər və üzüntüyə;
-cavan oğlanın gənc bir qız və ya gənc qızın cavan oğlanı görməsi-məsud və xoş bir həyatın başlanğıcına yozulur.
Adaxlı – Röyada adaxlı olduğunuzu görmək-çox karlı və gəlirli işlərə girişəcəksiniz.
Adaçayı – Röyada adaçayı içmək- xoş bir olayla qarşılaşacağınıza və bə
xtinizin açılacağına işarədir.
Adəm Əleyhissalam – Röyada Adəm Əleyhissalamı görmək uzun sürəcək bir kədər və əndişədən sonra böyük sevinclərlə qarşılaşacağınıza işarə sayıldığı kimi, həm də çoxlu uşaq sahibi olacağınıza və həccə gedəcəyinizə yozulur.
Azad etmək – Yuxuda bir kişi özünü azad edərsə Allahın rizası üçün qurban kəsməlidir.
-arvadını azad edərsə boşanmağa, ayrılığa yozulur. Röyada azad olduğunu görən adam günahkardırsa tövbəkar kafirdirsə müsəlman olur. Ulu Allah onu cəhənnəm odundan iraq tutar.
Azğınlıq – Röyada görülə azğınlıq hərəkətləri dini baxımdan Allah yolundan sanmağa, imanın zəiflədiyinə yozulur.
Ay – Cavan oğlan röyasında parlaq bir ay görərsə, ani bir dəyişikliklə gələcəyi çox parlaq olacaqdır. Evli isə-sevgisi uğurlu olacaq, yaşı keçmişsə-qaralıq və çətin işini yoluna qoyacaqdır. Gənc qız üçün yuxuda ay-xoşbəxt evliliyə, evli qadın üçün isə əyləncəli bir səyahətə yozulur.
Digər yozumlar:
-Ayı qucağında görmək-ay təki nurlu gözəl bir qızla evlənmək deməkdir.
-Qadının ayı öz evində görməsi-gözəl bir oğlan uşağı olacağına, fəqət bu uşağın vəfat edəcəyinə.
– ayın tərsinə doğduğunu görməsi-xeyir və şərdən hər hansı bir istəyin axtının yetişdiyinə.
– ayı doğan görməsi-istəyində olan br şeyin ona nəsib olacağına.
– ayın doğub evi aydınlatması-hökümət tərəfindən o evə xeyir və mənfəət veriləcəyinə yozulur.
– Ayı yerdə görmək-yuxu görənin anasının vəfat edəcəyi anlamına gəlir. Birinin ayın aydınlığında gəzişdiyini görməsi-anası onu sevir və qoruyur deməkdir. Çünki ay ilə günəş ana ilə ata rəmzidir.
– Yuxuda ayı seyr etmək yaxud ayda öz əks olunduğunu görmək-belə öya görən dərhal ölür. Qadın bu cür yuxu görərsə, çox gözəl bir oğlan uşanğı dünyaya gətirəcək.
– Ayın yuxu sahibinə söz söylədiyini görmək-onun rəhbərliklə və yaxud nüfuzlu dövlət xadimləriylə yaxınlığına işrarədir.
– Ay erkən səfərə də yozulur, bəzən də xəstəliyi bildirir.
– Ayı sağında və ya solunda, arxasında yaxud önündə görmək-bu yuxunu görən qayğıya, tasaya, qorxuya düşəcək, çarəsizlikdən qaşmağa məcbur olacaq və ya bir bəla dolayısıyla ayrılığa düşüb məğlubiyyətə uğrayacaqdır.
Ay işığı – Dadlı bir eşq sərgüzəşti yaşamağa işarədir. Ancaq səhhətinə fikir verməsə bi röyanın sahibi vərəm xəstəliyin də tutula bilər.
Ayaq – Yuxuda ayaq görənin malı dəyərli və qalıcıdır (uzunömürlüdür), maliyyə, ticarət işlərində bəxti gətirəcək güvəncli olacaq.
– Ayaq barmaqları-yuxu görənin yaxınları, arvadı, uşaqları pul, var-dövlət sarıdan korluq çəkməyəcək. Ayaq sümüklərini yuxuda görmək-özünə inam və ancaq öz əlinin gəliriylə zəhmətilylə yaşamağa yozulur.
– Ayaq sümüklərinin bir parçasının göya çıxdığını görmək-ölümə; tüklü ayaq-röya sahibinin borcuna yozulur.
-Ayaqların kəsildiyini görmək-mal-heyvanın mülkün tələf olacağına; öz ayaqlarından başqa bir ayağın olduğunu görmək-güzəranın yaxşılaşmasına; ayağının düz və gözəl olduğunu görmək-röya sahibinin dini və dünyavi gözəlliyinə yozulur.
– Bir ölünün ayağının gözəl görünməsi- onun cənnətdə olmasına; günahkar bir adamın öz ayağının qəşəg olduğunu görməsi-onun günahlarından tövbə etməsinə, kafur üçün isə müsəlman olacağına yozulur.
Ayaqqabı – Röyada təzə ayaqqabı görmək və ya ayaqqabı itirmək-oyuxunu görənin vəziyətinin çox sıxıntılı olduğunu bildirir. Ayağı sıxmayan rahat ayaqqabı isə rahat vəxoşbəxt yaşayış anlamına gəlir.
Aydınlıq – Doğru yol və ehtiyatli olmaq kimi yozulur.
Ayı – Yuxuda ayi görən adam düşmənilə mübarizədən qalib çıxacaq.
Aypara – Minarə üstündəki ayparanı yuxuda görmək xeyri əlamətdir, bir sıxıntıdan qurtulacağınzıa işarədir.
Akasiya – Yuxuda akasiya ağacı, ya da çiçəyni görmək uğura yozulur.
Aktyor – Yuxuda aktyor görmək xeyrə yozulur. Ya yuxu görənin özünün, ya da dostlarından birinin başına dövlət quşu qonacağı anlamına gəlir. Röyada teatr aktyoru görmək kino aktyoru görməkdə daha yaxşıdır.
Aktrisa – Əgər bir aktrisa yuxuya girərsə, aktyorun əksinə xeyrə yozulmaz. Aktrisa səhnədə oynayarkən görülmüşsə, bu röyanı görən səfalətə düşəcəkdir.
Alabalıq (qızıl balıq) – Umulmayan yerdən böyük bir yardım almağa, gözləmədiyiniz bir dostla rastlaşacağınıza, arzu olunan bir səfərə çıxacağınıza, yolla getdiyiniz yerdə pul, ya da qiymətli daş-qaş tapacağınıza, gözəl, sevdalı günlər yaşayacağınıza yozulur.
Alabaxta quşu – evinizdə xəyanətə, vəfasızlığa məruz qalacaqsınız .
Ala-qaranlıq – Gözəl və təmiz gənc qıza könül verəcəyinizə işarə sayılır. Ancaq bu eşqiniz sizə xoşbəxtlikdən çox kədər və üzüntü gətirəcək, uzun müddət qəlbinizi və ruhunuzu dərin iztirablar saracaqdır
-Axşamın ala-qaranlığında çöldə ətrafı seyr etmək: həyatınızın tərsinə dönəcəyinə, bir çox sıxıntı və çətinliklərlə mübarizə apamaq məcburiyətində qalacağınıza, lakin son nəticədə həyatınızın yenə də axarına düşəcəyinə yozulur.
Albalı – röyada təzə albalı yemək-halal ruziyə, köhnə albalı-haram mala yozulur.
Alət – Röyada bir kənd təsərrüfatı aləti görmək-üzünüzə gələn ilin bol və bərəkətli olacağına işarədir. Əgər görülənalət kotan olarsa

A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Şərhlər

Diqqət! Əgər sizin şərhdə şəkil, video və ya link varsa, saytda yerləşdirilmədən əvvəl moderatorlar tərəfindən yoxlanılır.

Join the discussion

 1. Wilhelmina

  I know this web site pressents quality dependent content aand othher material, iss
  thesre aany otgher site which pfovides such informatioon iin quality?

 2. depforce oral strip

  I hafe leaarn a feww ggood sfuff here. Certaily valuee bookmnarking forr revisiting.
  I wondder hhow muh attempt yoou seet too creatte thiis tygpe off
  gfeat informative site.

 3. rite

  Ϝirst off Ӏ would like t᧐ say awesome blog!

  I hɑd a quick question which I’d lіke to ɑsk іf you ԁo not mind.
  I was curious to know how you center yourself аnd cleɑr yoսr mind bеfore
  writing. Ι have had a hard timе clearing my thoughtѕ
  in getting my thoughts οut. Ӏ do enjoy writing however it jսst
  sеems likе the first 10 to 15 minutеs are lost juѕt tryіng to figure οut how to beɡin. Any recommendations
  oг tips? Cheers!

 4. a

  hello!,I love your writing very so much! share we communicate more about your article
  on AOL? I need an expert on this house to unravel my problem.
  Maybe that is you! Having a look ahead to see you.

 5. roman health reviews

  Ꮤhen I originally commented І clicked thе “Notify me when new comments are added” checkbox and noow each time а сomment is addedd I get four
  emails wіth thе same сomment. Is there any ԝay yߋu can remove mе from that
  service? Ꮇɑny thanks!

 6. generic viagra super active reviews

  Ԍood dɑy I ɑm so excited I foսnd y᧐ur webpage, I really found yоu by error, while I ᴡas
  l᧐oking on Aol fоr somethіng else, Rеgardless І am
  herе noᴡ and wⲟuld ϳust lіke to say thanks fօr a remarkable post ɑnd a all round interеsting blog (I also love
  thee theme/design), І don’t hаvе time to browse it alⅼ at the minute
  but I havе book-marked it and aⅼѕo adԁed
  іn your RSS feeds, so wһеn І havе time I will Ьe baⅽk to read morе, Please ɗo ҝeep ᥙp the excellent ƅ.

 7. Amer Aly

  Good day! This is mmy first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new initiative
  in a community in the same niche. Your bllog provided us valuable information to
  work on. You have done a marvellous job!

 8. Indian pharmacy

  I am not sure wherе you’re ɡetting yoᥙr information,
  but great topic. Ӏ needs to spend ѕome timе learning mսch
  mߋrе or understanding mοre. Ƭhanks for excellent іnformation Ι ᴡas looking for thіs info fⲟr my mission.

 9. Buy Lumigan

  We stumbled over here different website and thought I migbt as wll
  check thhings out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to fincing out about your web page repeatedly.

 10. このサイトはハッキングされています

  このサイトはハッキングされています

 11. mezo

  Fabulous, what a blog it іs! Τhis webpage рresents helpful data tto սs, ҝeep іt up.

 12. Dream League Soccer 2018 hack tool now

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts on this kind of space .Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.Reading this info So i am happy to exhibit that I have a very good uncanny feeling I came upon just what I needed.I most definitely will make sure to do not fail to remember this web site and give it a glance regularly. Dream League Soccer 2018 hack tool now

 13. Speedycash

  immediate loans quick cash loans quick loans [url=//quickloans.loan]quick loans no credit[/url]

 14. A Payday Loan

  quick payday loans quick loans no credit quick loans [url=//quickloans.loan]quick loans[/url]

 15. Direct Lenders

  mobile loan quick cash loans quick payday loans [url=//quickloans.loan]quick loans[/url]

 16. Fastest Payday Loan

  quick loans no credit payday loan application loans default [url=//quickloans.loan]quick loans[/url]

 17. how to hack Dream League Soccer 2018 gems

  Hi, Neat post.There’s a problem with your web site in web explorer, might check this…IE nonetheless is the market leader and a large element of people will miss your great writing due to this problem. how to hack Dream League Soccer 2018 gems

 18. Payday Loan Online

  quick payday loans quick payday loans quick cash loans [url=//quickloans.loan]quick cash loans[/url]

 19. Dream League Soccer 2018 hack no human verification

  I do enjoy the manner in which you have framed this matter plus it does give us a lot of fodder for thought.However, because of everything that I have experienced, I just hope when the actual reviews pack on that men and women continue to be on issue and in no way start on a soap box involving the news of the day.All the same, thank you for this outstanding point and though I do not go along with it in totality, I regard your standpoint. Dream League Soccer 2018 hack no human verification

 20. Line Pangya APK Hack

  You must participate in a contest for one of the best blogs on the web.I will advocate this web site! Line Pangya APK Hack

 21. Online Loan

  quick loans payday loans tucson loans no credit check lenders [url=//quickloans.loan]quick payday loans[/url]

 22. Instant Online Loans

  quick loans quick installment loans quick loans no credit [url=//quickloans.loan]quick loans[/url]

 23. โกงเงิน rov hack ตัวละคร

  I’ve recently started a web site, the information you provide on this web site has helped me greatly.Thank you for all of your time & work. โกงเงิน rov hack ตัวละคร

 24. Dream League Soccer 2018 hack gems ios

  Unquestionably believe that which you said.Your favorite justification appeared to be on the net the easiest thing to be aware of.I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just do not know about.You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.Will probably be back to get more.Thanks Dream League Soccer 2018 hack gems ios

 25. โปร rov 2017

  Hi there just wanted to give you a quick heads up.The words in your content seem to be running off the screen in Internet explorer.I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know.The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon.Cheers โปร rov 2017

 26. Getting A Loan

  cash loans uk quick loans virginia loans [url=//quickloans.loan]quick loans no credit[/url]

 27. Dream League Soccer 2018 hack tool now

  very nice publish, i certainly love this website, keep on it Dream League Soccer 2018 hack tool now

 28. Card Game Cheat

  I’m still learning from you, as I’m trying to reach my goals.I definitely love reading everything that is written on your blog.Keep the information coming.I liked it! Card Game Cheat

 29. The Sims FreePlay Apk Hack

  I feel that is one of the so much significant info for me.And i’m satisfied studying your article.But want to observation on some normal issues, The website taste is great, the articles is really nice : D.Excellent activity, cheers The Sims FreePlay Apk Hack

 30. DinaGrego

  Сахарный диабет – это болезнь, при котором уровень глюкозы (сахара) в крови очень высокий. Сахар в тело попадает из еды, которые вы кушаете. Инсулин – это гормон, который помогает сахару проникать в клетки, чтобы дать им энергию. При сахарном диабете 1 типа тело перестает вырабатывать лекарство. При диабете 2 вида, который является наиболее популярным болезнью, организм человека слабо использует инсулин. Со временем избыток сахара в крови возможно испортит глаза, почки и нервную систему. Физические нагрузки и соблюдение индивидуального проекта питания могут помочь вам регулировать диабет. Вы также обязаны постоянно проверять уровень глюкозы в крови и пить таблетки, если это назначено доктором.
  [url=//endocrin-patient.com/sahar-natoschak/” target=”blank_”]//endocrin-patient.com/sahar-natoschak/[/url]

 31. Apk Arcade Mod Game Cheat

  The subsequent time I learn a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one.I mean, I do know it was my choice to read, however I really thought youd have something interesting to say.All I hear is a bunch of whining about one thing that you could possibly repair if you werent too busy looking for attention. Apk Arcade Mod Game Cheat

 32. Strategy Game Mod Hack

  Hey very nice web site!! Man ..Beautiful ..Amazing ..I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find so many useful information here in the post, we need work out more techniques in this regard, thanks for sharing…… Strategy Game Mod Hack

 33. world war heroes hack pc

  Well I truly liked reading it.This tip offered by you is very effective for accurate planning. world war heroes hack pc

 34. world war heroes hack root

  It is the best time to make some plans for the future and it is time to be happy.I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or advice.Perhaps you can write next articles referring to this article.I desire to read more things about it! world war heroes hack root

 35. legacy of discord hack app

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.Any feed-back would be greatly appreciated. legacy of discord hack app

 36. //www.npmjs.com/package/free-coins-for-slotomania

  I loved as much as you will receive carried out right here.The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following.unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike. //www.npmjs.com/package/free-coins-for-slotomania

 37. Hit it Rich hacked version

  I will immediately take hold of your rss as I can not to find your email subscription link or e-newsletter service.Do you’ve any? Please allow me know in order that I may subscribe.Thanks. Hit it Rich hacked version

 38. Dream League Soccer 2018 cheats tool

  Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work! Dream League Soccer 2018 cheats tool

 39. world war heroes mod apk

  You must participate in a contest for one of the best blogs on the web.I will advocate this web site! world war heroes mod apk

 40. House of Fun Hack

  What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you may be now.You are so intelligent.You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles.Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent.Always maintain it up! House of Fun Hack

 41. 8 Ball Pool hacked version

  An fascinating dialogue is worth comment.I think that you need to write extra on this topic, it might not be a taboo topic however usually people are not sufficient to talk on such topics.To the next.Cheers 8 Ball Pool hacked version

 42. heroes evolved redeem code

  I discovered your weblog site on google and examine a couple of of your early posts.Proceed to keep up the very good operate.I simply extra up your RSS feed to my MSN News Reader.Seeking ahead to studying extra from you later on!… heroes evolved redeem code

 43. pdf ดาวน์โหลด Manga

  Oh my goodness! a tremendous article dude.Thanks However I am experiencing situation with ur rss .Don’t know why Unable to subscribe to it.Is there anybody getting similar rss problem? Anybody who is aware of kindly respond.Thnkx pdf ดาวน์โหลด Manga

 44. House of Fun hack tool apk

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog shine.Please let me know where you got your design.Thanks House of Fun hack tool apk

 45. Jurassic Survival Hack

  Superb blog you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.If you have any recommendations, please let me know.Thanks! Jurassic Survival Hack

 46. Rules of Survival No Survey IOS

  It’s in reality a nice and helpful piece of information.I am satisfied that you shared this useful information with us.Please stay us informed like this.Thank you for sharing. Rules of Survival No Survey IOS

 47. Heroes Evolved Free Golds

  You can certainly see your enthusiasm in the work you write.The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe.Always follow your heart. Heroes Evolved Free Golds

 48. Last Day On Earth Cheats

  Wow! This can be one particular of the most useful blogs We have ever arrive across on this subject.Basically Fantastic.I’m also an expert in this topic therefore I can understand your hard work. Last Day On Earth Cheats

 49. jurassic survival cheats android

  With havin so much written content do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission.Do you know any ways to help reduce content from being ripped off? I’d really appreciate it. jurassic survival cheats android

 50. Rules of Survival IOS Cheat

  I like the helpful information you supply on your articles.I’ll bookmark your weblog and test once more right here frequently.I am reasonably sure I’ll be informed many new stuff proper right here! Best of luck for the next! Rules of Survival IOS Cheat

 51. Rise Of the Kings Woods Hack

  Superb blog you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about here? I’d really love to be a part of group where I can get suggestions from other experienced individuals that share the same interest.If you have any recommendations, please let me know.Thanks! Rise Of the Kings Woods Hack

 52. Jurassic Survival Hack

  Hiya very cool blog!! Guy ..Beautiful ..Wonderful ..I will bookmark your blog and take the feeds additionally…I’m glad to find a lot of helpful info here in the publish, we’d like work out extra techniques on this regard, thanks for sharing…… Jurassic Survival Hack

 53. Jurassic Survival iPhone Mod

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy.The overall look of your site is wonderful, let alone the content! Jurassic Survival iPhone Mod

 54. Destiny 6 IOS Hack

  I do agree with all of the ideas you have introduced to your post.They are very convincing and can certainly work.Still, the posts are too short for starters.May you please extend them a bit from subsequent time? Thanks for the post. Destiny 6 IOS Hack

 55. Jurassic Survival Cheat Apk

  Great work! This is the type of info that should be shared around the web.Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site .Thanks =) Jurassic Survival Cheat Apk

 56. Heroes Evolved Cheat

  you’ve got an ideal blog here! would you wish to make some invite posts on my weblog? Heroes Evolved Cheat

 57. Last Day On Earth Hack

  I’m no longer sure where you are getting your information, however good topic.I must spend some time learning more or figuring out more.Thanks for magnificent information I used to be on the lookout for this info for my mission. Last Day On Earth Hack

 58. How to Hack Need For Speed No Limits

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot! How to Hack Need For Speed No Limits

 59. Transformers Earth Wars cheats tool

  Thank you for some other great article.Where else could anyone get that kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation subsequent week, and I’m on the look for such information. Transformers Earth Wars cheats tool

 60. Jurassic Survival Cheats

  I precisely wanted to say thanks all over again.I am not sure what I might have achieved without those opinions discussed by you relating to this situation.Certainly was a real frustrating dilemma in my opinion, nevertheless seeing this specialised manner you resolved it took me to weep over happiness.Extremely happier for this information and as well , believe you recognize what a powerful job you are carrying out training most people all through your webpage.I am certain you have never got to know all of us. Jurassic Survival Cheats

 61. Heroes Evolved Hack

  Good – I should certainly pronounce, impressed with your site.I had no trouble navigating through all the tabs as well as related info ended up being truly easy to do to access.I recently found what I hoped for before you know it in the least.Quite unusual.Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme .a tones way for your customer to communicate.Excellent task.. Heroes Evolved Hack

 62. Need For Speed No Limits Mod Hack

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam responses? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me mad so any assistance is very much appreciated. Need For Speed No Limits Mod Hack

 63. Hack for Rules of Survival

  As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can help me.Thank you Hack for Rules of Survival

 64. Game Mod Hack

  I’m extremely inspired together with your writing abilities and also with the layout to your weblog.Is this a paid subject or did you modify it your self? Anyway stay up the nice high quality writing, it is uncommon to look a great weblog like this one nowadays.. Game Mod Hack

 65. Jurassic Survival IOS Cheat

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment.Is there any way you may take away me from that service? Thanks! Jurassic Survival IOS Cheat

 66. แพมเพิส goon 1 แถม 1

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy.The overall look of your site is wonderful, let alone the content! แพมเพิส goon 1 แถม 1

 67. Knives Out free ios hack

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account helped me a acceptable deal.I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea Knives Out free ios hack

 68. Knives Out gratis te downloaden

  I haven’t checked in here for some time because I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my daily bloglist.You deserve it my friend 🙂 Knives Out gratis te downloaden

 69. เก้าเกไทย ชิปฟรี

  Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience.Any help would be enormously appreciated! เก้าเกไทย ชิปฟรี

 70. slotomania free coins hack 2017

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment.Is there any way you may take away me from that service? Thanks! slotomania free coins hack 2017

 71. Mirəyyub

  Yuxuda rəhmətlik nənən anamdan xəmir vurmasını istəyib yəgib çörək bişirilməsini istəyib. Anam da vururam bax, deyib. 2 gündən sonra evlənəcəyim qız qzaya düşüb rəhmətə getdi. Bir əlaqəsi ola bilər?

 72. NinoGlura

  В сети целый ряд позновательных статей о пикантном положении и роддомах, но они какие-то неконкретные. Недостает наименований перинатальных центров, адресов, советов реальных врачей. А желательно бы увидеть последнюю информацию, важную в данном году – с новыми технологиями, тарифами и новостями.
  Безупречно, чтобы еще и позновательная информация для будущих и реальных матерей. Все это обнаружила именно здесь. Точно, конкретно, с образцами из реалистичной жизни, рассказами специалистов. Нередко захожу на интернет-сайт, если чадо болеет.
  определение пола ребенка по обновлению

 73. gunes

  Yuxuda ozumun ve yoldasimi ayaqqabilarini gorurem ama bezileri yaxsi veziyyetde deyil harasa kocerken yigib aparmaga calisiram onlari secirem bu, birinide xalcanin altina qoyuram diyesen pis veziyyetde idi bu nece yozulur?

 74. xeyale

  yuxuda bes insan adi goremek ne demek

 75. Tacir

  Ruyamda kurdlarla domuzların dolu olduğu bir frın gördüm ve aniden kurt lar canlandı domuzları yemeye başladlar bu rüyanin hemen ardndan benim şimdiki patronum ruyamda bana olay sorasndan hemen altndan vazo verdi.
  şim di bu neye tabir olunur

 76. Mesibe

  Bəs ana görmək?

 77. rauf

  birisi sene yemek uzadir sende onu yeyirsen ?m

 78. Anar

  bəs yuxuda pilləkəndən aşağı düşmək nəyə yozulur?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This

Paylaş

Əgər bu məqalə faydalı oldusa, dostlarınla paylaşmağı unutma.